Revisionsberättelsen

Nu kan ni ta del av  årets revisionberättelse och 2015 års resultat och balansräkning, den finns under ”länkar” .

Lena

 

Kommentarer är avstängda