Vision

o   Lunk i krings 4- hörn

Visionen – Alla människor har rätt till en god fysisk och psykisk hälsa

Lösningen- Trygg plats där vi kan värna vår förening

Målet- Att våran målgrupp ska få växa kravlöst i en inkluderande miljö

Metoden – Individanpassat, Bemötande, Personligt, Glädje, Genomtänkt arbetsstrategi, Lång erfarenhet, Bred kompetens, God hästvälfärd 

Syfte:   Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliteringsträning, habilitering, hälsovård) för främst barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Metod: För oss på Lunk i kring är det viktigt hur vi bemöter, samtalar, anpassar och hur vi hjälper den enskilda individen. Vi värdesätter och skapar fantastiska möten för våra barn och ungdomar med familjer och med hästen i fokus, dessa möten berör och ger ofta den där glädjefyllda stunden i vardagen som kan vara svår att hitta. Vi individanpassar fysisk aktivitet  tillsammans med våra fantastiska hästar. Vi utgår från varje elev, det finns inga rätt eller fel, det vi vill förmedla är att våra elever ska tro på sig själva.

Lunk i kring framåt:
Det finns mycket goda förutsättningar att Lunk i kring kan fortsätta den positiva utveckling som vi sett under många år. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att säkra kompetenser och tillvarata det vi gör bra. Det finns alla förutsättningar för en gynnsam framtid.

Vår intention är att föreningen kan fortsätta arbeta i samma kvalitativa och utvecklande anda med att erbjuda barn och ungdomar med funktionsvariationer att få tillgång till fysisk och mental samvaro med hästar.