LUNK I KRING

Lunk i kring drivs sedan 2001 på Lovön Drottningholm och är en  idéell förening som i dagsläget  har ca 350 medlemmar. Föreningen finansieras av ridavgifter och bidrag från  Idrottsförvaltningen, Socialförvaltningen, Hälso och landstingsförvaltningen , Kronprinsessan Victorias fond, Radiohjälpen , Bernströms Barnfond, Kulturförvaltningen ,Gålöstiftelsen, Linnea´ och Josef Carlssons Stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls Stiftelse, Norrbacka Eugenia stiftelsen, Sven Jerring Fonden ,Frimurare barnhuset i Stockholm ,Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond ,Pro Patria, Prins Carl Gustafs stiftelse, stiftelsen konung Oscar den II och Drottning Sophias guldbröllopsminne, Parasportförbundet LOK stöd.

Idag har föreningen både anställda och idéella krafter som gör att verksamheten fungerar.

katja 1

Ursprungligen grundades Lunk i kring 1992  då  tre mammor  drömde om att starta någonting vettigt för sina funktionshindrade barn.
Att barn med funktionshinder skulle ha tillgång till hästar var drivkraften.
Det var Maria Walberg, Kerstin Zaring och Agnetha Vikenger. Då, trettonåriga, Fredrik Mbuyamba myntade namnet ”Lunk i kring”. 1997 pluggade Lena Hallman till RehabiliteringsInstruktör .Det ingick en längre praktik i utbildningen  och Lena  ”hittade” Lunk i kring som då hyrde in sig på Östermalms ridskola, för att göra en lång historia kort så hade Lena hittat det  hon brann för och ville jobba med, BARN och HÄSTAR i kombination. Av flera anledningar kunde inte längre Lunk i kring drivas på Östermalms ridskola .År 2000 flyttades hästarna successivt över till Berga gård och  2001 startade Lena mfl. upp verksamheten igen. Med hjälp av engagerade medarbetare, som brinner för  verksamheten, har föreningen kunnat byggas upp till vad den är idag. Lunk i kring och dess existens står idag  på en stabil grund tack vare generösa bidragsgivare .
20160614_131849

Ridning för ryttare med funktionsvariationer

Ridföreningen Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings träning, habilitering, hälsovård) för främst barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Ridterapi är ett samlingsnamn,det som är gemnsamt är att det alltid finns ett terapuetiskt syfte.Det finns flera olika former som t ex  hippoterapi/sjukgymnastik till häst. läkepedagogisk/socialterapeutisk ridning etc.

HIPPO betyder för övrigt hästkännedom/läran om hästen.

Rdning är en accepterad form av habilitering och rehabilitering.
Man kan inte blunda för de i många fall dramatiska framsteg som eleverna gör och det välbefinnande ridningen ger.

Utomlands har man sedan många år utvecklat speciella ridcentra och ofta knutit dem till Universitet, Rehabiliteringscenta och sjukhus. Man har förstått att ta tillvara på alla positiva effekterna som ridningen och samvaron med hästarna ger och kombinerat ridning med utbildning och arbetsträning med gott resultat.

Hippoterapi är att med hästen som hjälpmedel försöka eliminera,reducera eller kompensera funktionsnedsättningar, bevara befintlig funktion och allmänt bidraga till ökad livskvalité. Hästunderstödd terapi kan ske med bakomryttare, longering eller ridning med eller utan ledare av hästen. Hippoterapi är en behandlingsmetod som bygger på neurofysiologiska grunder. Idag finns inga tvivel om effektiviteten.

Hästen som terapeutiskt medium verkar genom att den reflexmässigt (sensoriska impulser, sinnesstimulering) ”tvingar” ryttaren att inta fysiologiska ställningar.

cropped-cropped-ridläger-6.jpg

I gångarten skritt överför hästen flerdimensionella rörelseimpulser till ryttaren. 
Detta är vad som sker:

 • upprätning och huvudkontroll
 • symmetri i skuldergördel och armar
 • upprätning och rotation av bålen
 • symmetrisk belastning av bäcken
 • Abduktion och extension av benen(utåt och sträckning)
 • Jämviktsreaktioner och balans
 • Förbättrar hållningstonus: andning och munmotorik
 • Tränar varseblivning såsom koncentration, koordination, sociala kontakter, självkänsla och självförtroende, mod och vilja
 • Motivation

Lunk i Kring (7) (2)

Kontakten med hästens kropp medför sensomotoriska impulser(sinnesförnimmelser)
Detta är vad som sker:

 • Rums och lägesuppfattningar påverkas liksom rörelsekänslan
 • Tryck och mottryck mellan den på hästen sittande ryttaren och hästens rygg och sidor
 • Värmen från hästen, hästen temperatur är en grad högre än människans dvs 38 grader
 • Känslan av hästens hårrem och man
 • Samvaron med hästen som individ påverkar slutligen ryttaren psykosocialt

[Referenslista angående ovanstående text: boken Hippoterapi- Charlotte Von Arbin Leg. sjukgymnast och ridinstruktör Kristina Af Geijerstam- Leg. sjukgymnast samt mina egna iakttagelser och intervjuer av assistenter, föräldrar, ryttare på ridföreningen lunk i kring]
Vid frågor rörande texten kontakta: info@lunkikring.nu