Historia

Ursprungligen grundades Lunk i kring 1992  då  tre mammor  drömde om att starta någonting vettigt för sina funktionshindrade barn.
Att barn med funktionshinder skulle ha tillgång till hästar var drivkraften.
Det var Maria Walberg, Kerstin Zaring och Agnetha Vikenger. Då, trettonåriga, Fredrik Mbuyamba myntade namnet ”Lunk i kring”. 1997 pluggade Lena Hallman till RehabiliteringsInstruktör .Det ingick en längre praktik i utbildningen  och Lena Hallman  ”hittade” Lunk i kring som då hyrde in sig på Östermalms ridskola, för att göra en lång historia kort så hade Lena hittat det  hon brann för och ville jobba med, BARN och HÄSTAR i kombination. Av flera anledningar kunde inte längre Lunk i kring drivas på Östermalms ridskola .År 2000 flyttades hästarna successivt över till Berga gård och  2001 startade Lena mfl. upp verksamheten igen. Med hjälp av engagerade medarbetare, som brinner för  verksamheten, har föreningen kunnat byggas upp till vad den är idag. Lunk i kring och dess existens står idag  på en stabil grund tack vare generösa bidragsgivare .

20160614_131849