Hästarnas välfärd

Lunk i krings etiska syn på hästvälfärd och hästens värde

Personalgruppen har tillsammans satt tydliga riktlinjer för Lunk i krings viktiga arbetskamrater.

Här nedan kan ni ta del av dessa:

Hästarna i verksamheten är våra arbetskamrater men också en mycket viktig och avgörande resurs. Hästarna ska behandlas med stor respekt och hänsyn och hästarnas välbefinnande ska i största möjliga mån gå före ryttarens intressen. Vi behöver dock vara medvetna om att vi använder oss av hästarna för att tillfredsställa ett mänskligt behov/intresse och vi bär därför ett ansvar att behandla och vårda hästarna på bästa möjliga sätt för att ge de ett värdigt liv och en god välfärd i förhållande till den givna situationen. 

Ett värdigt hästliv handlar för oss om att:

  • Hästarna ska ha möjlighet att gå i flock och om en häst inte kan detta pga tex sjukdom/skada ska perioden i sjukhage vara begränsad. 
  • Hästarna ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och det är således av stor vikt att personalen lär sig hästarnas signaler och har mycket stor lyhördhet och respekt inför dessa. 
  • Hästarna ska förberedas på och förstå sin uppgift och känna trygghet i personalens signaler. Det är därför viktigt att vi ständigt strävar efter att bli ännu mer synkade och samstämmiga i våra signaler till hästarna. 
  • Hästarna inte ska utsättas för orimligt “svåra” (ex utåtagerande/tunga/obalanserade) ryttare oavsett den individuella hästens reaktion. Då vissa hästar lär sig att stänga av är det vårt ansvar att dra en gräns även om hästen inte visar sin gräns. 
  • Hästarna ges möjlighet till regelbunden vila och återhämtning och varje hästs arbetsinsats/belastning såväl i verksamheten som privat anpassas efter individens enskilda förmåga och behov för en långsiktig hållbarhet och god välfärd. 
  • Veterinär/hovslagare/annan aktuell vårdprofession tillkallas i ett så tidigt skede som möjligt om vi upplever att en häst visar symtom på sjukdom/skada/smärta. 
  • Hästarna får ett värdigt avslut i verksamheten. Vad ett värdigt avslut är (ex. försäljning/avlivning) och när detta ska ske bedöms utifrån varje individ och situation. 
  • Hästarna inte ska behöva genomgå en större operation/ingrepp med lång och svår rehabilitering (ex. buköppning) om inte hästens förutsättningarna för att klara detta är mycket goda.
  • Hästarna tränas i olika discipliner av rutinerad personal för att skapa optimala förutsättningar för hästen att klara av sitt arbete både fysiskt och psykiskt