Anhörig aktivitet

Coachande gruppsamtal

Dessa tillfällen riktar sig till dig som står bakom barnet; förälder eller
anhörig. Fokuset kommer ligga på den ibland utmanande
frågeställningen: vad är hälsa för dig och hur mår du bra? Träffarna
består av samtal och praktiska övningar med och utan hästar.