Varför hästaktivitet?

Ridföreningen Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av fritidsridning och/eller ridträning relaterat till hälsa (rehabiliterings träning, habilitering, hälsovård) för främst barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras familjer men också vuxna i mån av plats.

Rdning är också en accepterad form av habilitering och rehabilitering.
Man kan inte blunda för de i många fall dramatiska framsteg som eleverna gör och det välbefinnande ridningen ger.

Utomlands har man sedan många år utvecklat speciella ridcentra och ofta knutit dem till Universitet, Rehabiliteringscenta och sjukhus. Man har förstått att ta tillvara på alla positiva effekterna som ridningen och samvaron med hästarna ger och kombinerat ridning med utbildning och arbetsträning med gott resultat.

Hippoterapi är att med hästen som hjälpmedel försöka eliminera,reducera eller kompensera funktionsnedsättningar, bevara befintlig funktion och allmänt bidraga till ökad livskvalité. Hästunderstödd terapi kan ske med bakomryttare, longering eller ridning med eller utan ledare av hästen. Hippoterapi är en behandlingsmetod som bygger på neurofysiologiska grunder. Idag finns inga tvivel om effektiviteten.

Ridterapi är ett samlingsnamn, det som är gemensamt är att det alltid finns ett terapuetiskt syfte. Det finns flera olika former som t ex  hippoterapi/sjukgymnastik till häst. läkepedagogisk/socialterapeutisk ridning etc

HIPPO betyder för övrigt hästkännedom/läran om hästen.

Hästen som terapeutiskt medium verkar genom att den reflexmässigt (sensoriska impulser, sinnesstimulering) ”tvingar” ryttaren att inta fysiologiska ställningar.

I gångarten skritt överför hästen flerdimensionella rörelseimpulser till ryttaren. 
Detta är vad som sker:

 • upprätning och huvudkontroll
 • symmetri i skuldergördel och armar
 • upprätning och rotation av bålen
 • symmetrisk belastning av bäcken
 • Abduktion och extension av benen(utåt och sträckning)
 • Jämviktsreaktioner och balans
 • Förbättrar hållningstonus: andning och munmotorik
 • Tränar varseblivning såsom koncentration, koordination, sociala kontakter, självkänsla och självförtroende, mod och vilja
 • Motivation
Lunk i Kring (7) (2)

Kontakten med hästens kropp medför sensomotoriska impulser(sinnesförnimmelser)
Detta är vad som sker:

 • Rums och lägesuppfattningar påverkas liksom rörelsekänslan
 • Tryck och mottryck mellan den på hästen sittande ryttaren och hästens rygg och sidor
 • Värmen från hästen, hästen temperatur är en grad högre än människans dvs 38 grader
 • Känslan av hästens hårrem och man
 • Samvaron med hästen som individ påverkar slutligen ryttaren psykosocialt.

[Referenslista angående ovanstående text: boken Hippoterapi- Charlotte Von Arbin Leg. sjukgymnast och ridinstruktör Kristina Af Geijerstam- Leg. sjukgymnast samt mina egna iakttagelser och intervjuer av assistenter, föräldrar, ryttare på ridföreningen lunk i kring]
Vid frågor rörande texten kontakta: info@lunkikring.nu