Styrelse

Föreningen har en engagerad styrelse som är super viktig för Lunk i krings arbete och framtid.

Kontakta gärna valberedningen om du vill engagera dig och bidra i spännande styrelsearbete!

Valberedningen 2024:              Karin Thews                       Tel: 070-483 78 73

                                                 Maria Lönn                         Tel : 073-7404696