Hästskötarprogram

LUNK I KRINGS HÄSTSKÖTARPROGRAM

FÖR ELEVER MED PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Liam-gos-11.jpg

Vi vill med vårt hästskötarprogram ge  elever med problematisk skolfrånvaro möjlighet att genom hästar och stallmiljö få uppleva samhörighet och skapa sociala kontakter och en ökad självkänsla. Vårt  mål är att främja elevens hälsa och vara ett trappsteg i elevens väg till att återvända till ökad skolnärvaro.

Lunk i kring har arbetat med hästar och människor i snart 30 år och vi ser dagligen hur mötet mellan människor och hästar skapar stora och små mirakel. Vi önskar att så många som möjligt ska få ta del av hästens stärkande och välgörande krafter. Vårt hästskötarprogram ger en kombination av umgänge med hästar och fysisk aktivitet – två faktorer som har mycket positiva effekter på den psykosociala hälsan. Hästar ger en naturlig motivation till fysisk aktivitet – eleven arbetar med kroppen utan att överhuvudtaget tänka på det.

I stallet är alla välkomna och eleven blir en del av en gemenskap där alla vistas med samma syfte och intresse – att ta hand om och umgås med hästar. Här får eleven känna samhörighet och definiera sig själv som hästskötare. Att få möjlighet att skapa en unik identitet i en trygg miljö stärker självkänslan och tron på sina egna förmågor.

Hästens biologiska egenskaper gör att den mycket lätt svarar på beteenden och känslor och har därav en unik förmåga att skapa sociala och emotionella band med människan. Hästens storlek innebär även att människan inte kan påverka hästen med fysisk kraft, utan för att påverka hästen behöver eleven öva sin förmåga till kommunikation och social interaktion vilket också skapar närvaro, koncentration och engagemang. Med närvaron kommer också en ökad kroppsmedvetenhet och förmåga till självreflektion. Även om hästen är expert på kommunikation dömer den aldrig en människa, detta är en viktig aspekt som ofta lockar fram mod hos eleven att våga prova nya saker och skapar en vilja att lära sig mer.

Hästen bidrar även till multisensorisk stimulering hos människan genom ljud, lukt, rörelse och fysisk kontakt, vilket kan få eleven att öppna upp sina sinnen och så småningom släppa in andra människor i känslor, tankar och samtal.

Hur funkar det?

Eleven får en avsatt tid varje vecka då eleven tas emot av vår erfarna personal som har stor förståelse för varje individs olika förutsättningar och behov. Eleven tilldelas en ”egen” sköthäst och får med guidning av personalen utföra olika stall- och hästsysslor som hör till. Det kan handla om att mocka hästens box, göra i ordning mat och vatten, borsta och sköta om hästen, promenera, sköta om hästens utrustning m.m.

Vi erbjuder en kravlös och prestigelös miljö och vi har en stor förståelse för att det för vissa elever kan vara ett enormt framsteg att överhuvudtaget ta sig ut till oss. Fokus läggs på hästen och dennes miljö snarare än elevens prestationer och skolgång. Stallsysslorna bygger på rutiner och förutsägbarhet vilket skapar trygghet för eleven. För att komma till oss krävs inga tidigare erfarenheter av hästar, våra hästar är mycket lugna och erfarna.

Upplägg så som antal tillfällen och tillfällenas tidslängd anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov.

Varmt välkomna med förfrågan för kostnadsförslag och upplägg: Info@lunkikring.nu

Erika Zacco 070-7997227