Stallkompisar

Aktiviteten ”Stallkompisar” innebär att vi ses på Lunk i kring
och lär oss mer om hästar och ridning genom teori, hästpyssel,
lekar och stalljobb. Vi fokuserar på gemenskap och samarbete,
där vi kan lära av varandra och kanske också hitta nya vänner.
Vi rekommenderar att barnet/ungdomen klarar viss
självständighet för att kunna tillgodogöra sig denna aktivitet på
bästa sätt.
Under terminen erbjuds kursen i 3 olika omgångar. Varje
omgång består av 4 tillfällen á 1,5 timme där vi rider 2 tillfällen
och har teori 2 tillfällen. Det går bra att anmäla sig till en eller
flera omgångar.

.Anmälan görs till isabella@lunkikring.nu