Lunk i kring förmånstagare på Karmakontot

Lunk I kring är  f rom dec 2015  en av förmånstagare på Karmakontot. Där kan man köpa gåvokort med välgörande ändamål. Läs mer på www.mittkarmakonto.se

KARMAkontot-ikonKarmakontots vision och syfte är: ”Vi har en vision om ett samhälle där det är naturligt att dela med sig och hjälpa andra. Ett medmänskligt klimat där vi på ett inkluderande sätt talar om de problem som finns i samhället idag. Där alla får veta att de är en del av helheten och att de kan förändra.Karmakontots syfte är att öka handlingskraften i samhället genom att synliggöra mervärde och med moderna verktyg bidra till en demokratisering av bistånd och välstånd.

Tillsammans skapar vi morgondagens värld !

 

Kommentarer är avstängda