Ridlägerdagar

Nu är vi mitt i roliga och sköna ridlägerdagar  .Våra deltagare rider,myser ,pysslar, stalljobbar  och ger hästarna härliga SPA upplevelser i spolspiltan. En hel del annat skoj händer också!

Ridläger 2

 


Månadsbrev april

Hej och hå, vilken månad. När jag väl skrivit månadsbrevet insåg jag att det verkligen varit en händelserik månad. Här kommer de.Erika Zacco är nu tillbaka från sin föräldraledighet ( här i skrivande stund, så kul att vara tillbaks). Detta gör att ni ser mer av Isabella i stallet och mer av Erika på mejlen och förhoppningsvis även i stallet då och då.

 FÖRSÄKRING Skickar i detta brev även ut uppdatering av försäkringsinformation hos oss. Bif. I separat dokument. Detta eftersom våra försäkringsvillkor ändras då och då. Hos oss är alla medlemmar som rider försäkrade genom en idrottsförsäkring.

 RIDLÄGER i juni månad, just nu finns det en plats kvar på lägret 9–10 /6 kl. 12.30.

 STARK MED HÄST vi har startat ett projekt med verksamheten stark med häst. Vårt samarbete bygger på att skapa fler möjligheter, genom större utbud. Stark med häst kommer finnas tillgängligt en f.m/veckan på Lunk i kring.

Stark med häst

På Ridterapi Stark med häst erbjuder fysioterapeut och socionom Rita ,som även jobbar hos oss på Lunk i kring,hästunderstödd terapi (HUT) och sjukgymnastik/fysioterapi på hästryggen för målinriktat träning och behandling. Här kan ni hitta mer information: https://starkmedhast.com/

Ett tips från oss är att Ridterapi Stark med häst erbjuder även träning till vuxna och unga på större mer viktbärande hästar till exempel vid stress- och utmattningssymptom eller när man vill bara ”prova på” som föräldrar.

Årsmöte den 25/ 4 hade vi årsmöte. Vi har flera nyvalda styrelsemedlemmar: ny ordförande, kassör, sekreterare och suppleant. Det känns kul och spännande. Här nedan kan ni se hur vår styrelse ser ut nu. Om ni vill kontakta styrelsen vid intresse finns här nedan en mejl till ordförande.

Ordförande: Cecilia Norlander – cecilia.goransdotter@comhem.se

Kassör: Malin Lindelöw

Sekreterare: Marie Fennö

Ledamot: Anna Ryberg

Ledamot: Josefin Eberg

Suppleant: David Sundberg

Suppleant: Jeanette Nelson

Vi tackar även Kea, Maarit och Janne som avgår för fint arbete och engagemang  i styrelsen .    

 COVID-19 vi påminner om våra riktlinjer som vi har tyckt fungerat väldigt bra. Som det ser ut just nu så planerar vi för kommande aktiviteter som vanligt och med dessa påminnelser:

  • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Avboka gärna din ridning i så god tid som möjligt.
  • Inga ryttare i stallet, detta för att minska inomhusmoment och närkontakt.
  • Vistas så kort tid som möjligt i Kojan, vänta gärna utomhus om vädret tillåter.
  • Ni som använder lånehjälmar, spraya hjälmen med desinfektionsmedel som finns på hjälmhyllan.

Korttidsarbete pga covid- 19 arbetar nu Lunk i krings månadsanställd personal 20 % mindre. Vi kommer reglera schemat så att stallarbete kommer effektiviseras, hästarnas träning blir något mindre, utvecklingsarbete och underhållsarbete så som nya projekt, teambuilding och kurser läggs åt sidan. Vårt fokus kommer vara våra ryttare, att bibehålla terminsridning och läger. Detta påverkar personalen med förkortad arbetstid, 4% minskad lön. De som är timanställda kommer tyvärr inte kunna erbjudas några timmar under denna period. Detta gör att ni inte kommer möta Sarah och Mitra under denna period. Erika kommer ni se mer av på stallplanen.

Vi ställer om vår verksamhet så att vi tryggar framtiden för Lunk i kring.

Vi är tacksamma för er förståelse och för att ni som kommer till oss är friska. Tack vare detta kan verksamheten förhoppningsvis fortsätta rulla på, vilket känns extra viktigt i dessa tider.Flipi

 Flipi vår trogne häst och medarbetare fick i måndags morse somna in.Ett svårt beslut, och i samråd med veterinär så ansåg vi att det bästa för Flipi var att få slippa lida mer.

Flipi fick den 2 mars ett upprepat fall av fång med komplikationer.  Han behandlades för detta, prognosen såg först bra ut men för ca. 1 vecka sedan fick han ett återfall av fång. Veterinären bedömde att chanserna till att Flipi skulle få ett fortsatt liv med bra livskvalité var låga och att chanserna att hans hovar skulle klara av att bära ryttare på ryggen igen var mycket små, Flipi skulle fortsatt aldrig kunna gå i en hage och äta gräs.

Det är viktigt att våra hästar har ett värdigt liv.  Sannolikheten att Flipi skulle fått ett värdigt hästliv framåt var väldigt liten.Därför fick vår älskade Flipi somna in i måndags morse.

Slut sekvens det har varit en tuff och intensiv månad för oss på Lunk i kring. Vi blickar framåt. Mot ridläger, sommar och till och med lite flugor.

Önskar er alla, allt gott och hoppas ni mår okej trots den overkliga situation som pågår i världen.

/ Erika Zacco

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-flowers-garden-white-background-image31167629

 

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 25 april kl 13

stallkompis 3

Årsmöteshandlingar

Ridföreningen Lunk i Kring årsbokslut och revisionsberättelse år 2019

VERKSAMHETSPLAN 2020 1

Verksamhetsberättelsen markerade sidor 1-4

Verksamhetsberättelse 4 Verksamhetsberättelse 3

Verksamhetsberättelse 2 Verksamhetsberättelse 1

förslag till stadgetillägg samt stadgeändring Ridföreningen Lunk i kring

Valberedningens förslag till Lunk i krings årsmöte 2020

Årsmöte den 25 april kl 13, se länk, samt dagordning

stallkompis 3Ridföreningen Lunk i Kring

Kallelse till ordinarie årsmöte

Till alla medlemmar
Årsmöte för Ridföreningen Lunk i Kring kommer äga rum  via länk https://join.skype.com/X1XG9Z93OY9H Tid: 25 april 2020 kl 13.00.

Verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll, resultat-/balansräkning och revisionsrapport kommer finnas att tillgå här på hemsidan innan mötet.Eventuella motioner tas emot senast 2020-04-04.Motioner och anmälan om deltagande till årsmötet tas emot av Josefin Eberg josefineberg@hotmail.com

Välkommen!
Styrelsen

 Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av två protokolljusterare
§4 Justering av röstlängden
§5 Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av
dagordningen
§6 Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning för det
gångna året
§7 Revisorns berättelse
§8 Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultatet
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år och
verksamhetsplan för innevarande år
§11 Eventuella motioner
§12 Val av styrelseordförande på två år
§13 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella
fyllnadsval
§14 Val av revisor för ett år samt ecentuell suppleant för denna
§15 Val av valberedning till nästa årsmöte
§16 Övrigt
§17 Mötets avslutande

Medlemsdagen 25 april framflyttad och årsmötet via länk

Med anledning av rådande pandemi har vi beslutat att flytta fram medlemsdagen på Lunk i kring som skulle varit den 25 april. Eftersom denna dag är en mycket uppskattad och trevlig dag av såväl personal som medlemmar är vår förhoppning att kunna genomföra dagen i höst istället. Så ladda med arbetsbyxorna och trädgårdshandskarna så länge, så ses vi en färgsprakande och solig höstdag istället Vi återkommer med datum!

Årsmötet den 25 april kl. 13.00 kommer att bli av som planerat, men vi håller just nu på att undersöka möjligheterna att kunna medverka via länk. Vi återkommer när detta är klart.

 

Månadsbrev mars med info gällande Corona viruset

Hoppas allt är väl med er alla trots denna overkliga situation som råder i samhället. Vi har under månaden kunnat fortsätta med Lunk i krings verksamhet, men vi följer myndigheternas och Parasportförbundets rekommendationer angående idrottsaktiviteter, vilka bland annat innefattar att minska moment med närkontakt och att främst vistas utomhus. Vi har därför infört några förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen:

  • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Avboka gärna din ridning i så god tid som möjligt.
  • Inga ryttare i stallet, detta för att minska inomhusmoment och närkontakt.
  • Vistas så kort tid som möjligt i Kojan, vänta gärna utomhus om vädret tillåter.
  • Ni som använder lånehjälmar, spraya hjälmen med desinfektionsmedel som finns på hjälmhyllan.
  • Medlemsdagen den 25 april är framflyttad till hösten 2020 och stallkompisar på påsklovet är inställt.

Vi är tacksamma för er förståelse och för att ni som kommer till oss är friska. Tack vare detta kan verksamheten förhoppningsvis fortsätta rulla på, vilket känns extra viktigt i dessa tider. Vi upplever att många uppskattar extra mycket att få komma ut till oss och njuta en stund av hästarna och naturen.

Dessutom är våren nu så smått på ingång! Hästarna fäller sin vinterpäls som aldrig förr och leran i hagarna och i skogen har äntligen torkat upp. Vi har även sett fjärilar och tussilago och när solen tittar fram så värmer den faktiskt riktigt härligt!Tussilago

Den 21 mars var det Rocka-sockadagen. Den planerade temaveckan i samband med detta fick vi tyvärr ställa in men vi uppmärksammade dagen ändå genom att hästarna fick ”rocka socka” med olikfärgade boots på sina hovar.

Denna månad har inbjudan till sommarens populära ridläger skickats ut. Glöm inte att anmäla er, platserna går Rocka sockoråt fort!

I förra månadsbrevet skrev jag om Lunk i krings anslutning till Parasportförbundet. Föreningen kan tack vare denna anslutning bland annat söka flera stöd till verksamheten för genomförda aktiviteter eller till olika projekt vilket öppnar upp för nya möjligheter. Medlemsregister och närvarolistor redovisas då genom IdrottOnline där uppgifterna skyddas enligt GDPR och hanteras genom personlig inloggning av föreningen utsedd administratör. Ni kan läsa mer om detta på https://idrottonline.se/OmIdrottOnline/PersonuppgifterochIdrottOnline/.

Under påsklovet v.15 har vi ingen ordinarie terminsridning, observera att det inte heller är ridning på måndag annandagpåsk. Under påsklovet har vi intensivridning under tre dagar istället. Vi ser mycket fram emot detta och hoppas på härligt väder!

Ta hand om er!

Hästar hjärta

Hästarbetskraft på Lovön

På en kulle ovanför Berga gård vid Lovö kyrka ska skogen fällas. Men skogsmarker riskerar förstöra mark och fornlämningar. Vad göra? Kalla in hederlig hästkraft förstås.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-blir-1500-kilo-hastkrafter-till-arbetskraft-vid-lovo-kyrka/reptce!szMOVVD4Sb5VwMvB6AQzw/

Klicka på länken och läs om hur de röjer i skogen, med hjälp av hästar, på kullen ovanför där Lunk i kring håller till .

Välkomna till medlemsdag 25 april kl 11 samt årsmöte kl 13

Lördag 25 april Kl. 11                stallkompis 3

MEDLEMSDAG 2020

Vi på Lunk i Kring välkomnar alla medlemmar till en medlemsdag med efterföljande årsmöte den 25 april!

Vi vill gärna samla alla medlemmar en solig dag i april, där vi alla kan mötas i den härliga miljön vi har ute på Lovön och i stallet. Den här dagen är till för möten, lek, samtal och aktiviteter. Som många av er vet krävs det en hel del arbete för att hålla ett stall med en verksamhet och hästar rullande. Denna dag vill vi gärna ägna åt den del av vår verksamhet som INTE involverar ridning och hästskötsel. Se nedan vilka aktiviteter som kommer pågå.

Välkomna ut och andas lite frisk luft, ta en promenad i skogen, möta andra medlemmar och delta i aktiviteter efter ork, vilja och förmåga!

Stora delar av Lunk i Krings personal och styrelse kommer vara på plats. Vi önskar att så många som möjligt har möjlighet och viljan att stanna på årsmötet. Vi vill gärna presentera vilka fler personer än personalen ni träffar i stallet som jobbar med verksamheten. Årsmötet ger en inblick i styrelsens arbete. Verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll, resultat- /balansräkning och revisionsrapport finns att tillgå en vecka före mötet.                               flicka kratta 1

11.00 – 13.00 Aktiviteter

Pyssla,rita,tipspromenad,plantera blommor,bara njuta av våren på en filt.Underhåll av hagar och rengöra vattenhinkar,kratta och sopa i och kring logen, tvätta vagnarna, rengöring av ryktborstar ,rengöring av krubbor i boxarna ,smörja sadlar och träns.

12.00 Lunch

Vi bjuder på korv med bröd (obs! föranmäl er). Ta också med eget fika som ni vill ha under dagen. Ange antal personer och om ni önskar lunch.

 Anmäl er till medlemsdagen senast 15 april till info@lunkikring.nu.

13.00 Årsmöte, se separat kallelse

 

Stallkompisar ny aktivitet på påsklovet!

 

Stallkompisar 6-7 april

stallkompis 1  stallkompis 2

Ny lovaktivitet på påsklovet!

Aktiviteten ”stallkompisar” innebär att vi ses på Lunk i kring under två timmar två dagar i rad på påsklovet. Vi lär oss mer om hästar och ridning genom teori, pyssel, lekar och stalljobb. Det ingår alltså ingen ridning i denna aktivitet. Vi fokuserar på gemenskap och samarbete, där vi kan lära av varandra och kanske också hitta nya vänner. Förälder/assistent behöver finnas på plats men vi rekommenderar att barnet/ungdomen klarar viss självständighet för att kunna tillgodogöra sig denna aktivitet på bästa sätt.

VÄLKOMNA!

Månadsbrev februari

Februari har snart passerat och terminen är nu igång för alla grupper. Vi har dessutom precis avslutat tre dagars intensivridning under sportlovet. Många glada och duktiga deltagare fick vi träffa!

Bild1Bild2

 

 

 

 

 

I kojan kan ni numera hitta tidningen Min häst. Det senast numret hänger vid soffan, stanna gärna en stund för lite mysig läsning. Dessutom finns nu också en gästbok som ni mer än gärna får skriva några rader i, eller varför inte rita en liten teckning!

Bild4Bild3Under terminen har vi haft en temavecka: ”alla hjärtans dag”. Den veckan letade vi efter röda hjärtan och några ryttare funderade kring frågor som fanns på några hjärtan. Jag tror att både ryttare, medföljare och personal tyckte detta var väldigt spännande!

Om några veckor väntar ett nytt tema och till detta behövs en massa strumpor. Kanske har ni några udda eller för små strumpor hemma som ni vill skänka till vår temavecka? Tag gärna med till ridningen nästa gång .

Bild7

En nyhet för 2020 är att Lunk i kring sökt medlemskap i Parasportförbundet och blivit godkända och anslutna! Genom medlemskap i Parasportförbundet är föreningen    också ansluten till Riksidrottsförbundet. Ni kan läsa mer om dessa förbund på www.parasport.se och www.rf.se.

Under de närmaste veckorna kommer det att skickas ut inbjudningar till vårens och sommarens spännande aktiviteter på Lunk i kring, så håll utkik på mailen!

Vi ses i stallet!  Bild8